Aan de slag

Map Analytics 1.0

Deze pagina bevat een voorbeeld van een complete implementatie van GISBlox Map Analytics op een webpagina met een interactieve kaart. Het geeft aan hoe het monitor-script te benaderen is en welke stappen benodigd zijn om kaarten te monitoren.

Opmerking
U heeft een abonnement op de Map Analytics-service nodig om uw kaarten te kunnen laten monitoren. Deze pagina bevat een stap-voor-stap instructie over het afsluiten van een GISBlox-abonnement.

Inhoud

 • Monitor-script
 • Implementatie
 • Implementatie-details

Monitor-script

Het monitor-script is via de volgende CDN-locaties te benaderen. Op dit moment is er alleen een monitor-script beschikbaar voor integratie met Leaflet.

Leaflet-integratie
Leaflet-integratie (zonder jQuery)

Implementatie

Onderstaand voorbeeld toont een complete implementatie van Map Analytics op een webpagina met Leaflet.
Verderop wordt dit voorbeeld in detail besproken. Het complete voorbeeld kunt u hier downloaden.

        
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Map Analytics Demo - GISBlox</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  
  <!-- Leaflet -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.3.4/dist/leaflet.css" />
  <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.4/dist/leaflet.js"></script>

  <!-- jQuery -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>

  <!-- Map Analytics monitor-script -->
  <script src="https://cdn.gisblox.com/analytics/dist/ax-leaflet-bundle-1.0.9.min.js"></script>
  <script>
   axMain.trackCode = 'UW_PERSOONLIJKE_SERVICE_SLEUTEL';
  </script>
 </head>
 <body>  
  <div id="mapid" style="width: 600px; height: 400px;"></div>
  <script>
   var map = L.map('mapid').setView([52.173, 5.390], 8);

   L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
   maxZoom: 18, attribution: '© <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a>', subdomains: 'ab'
   }).addTo(map);

   axMain.mapLoad('UNIEK_KAART-ID HIER', 'Optionele kaart-informatie');
  </script>
 </body>
</html>
      

Implementatie-details

In deze sectie vindt u de uitleg van het voorbeeld. Het is opgedeeld in de head- en body-delen van de webpagina.

Head

Het head-deel van de webpagina bevat de insluitingen van Leaflet, jQuery en het Map Analytics monitor-script.

jQuery is geen vereiste; er is ook een monitor-script beschikbaar zonder jQuery-afhankelijkheid. Zorg er wel voor dat het jQuery-script vóór de insluiting van het monitor-script plaatsvindt.

        
<!-- Leaflet -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.3.4/dist/leaflet.css" />
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.4/dist/leaflet.js"></script>	

<!-- jQuery (geen vereiste, afhankelijk van gewenst monitor-script) -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>

<!-- Map Analytics monitor-script -->
<script src="https://cdn.gisblox.com/analytics/dist/ax-leaflet-bundle-1.0.9.min.js"></script>
      

U dient het monitor-script met uw persoonlijke service-sleutel te initialiseren. Dat gebeurt in het volgende deel van het script:

        
axMain.trackCode = 'UW_PERSOONLIJKE_SERVICE_SLEUTEL';
      

Deze initialisatie vindt slechts eenmaal op de webpagina plaats. Zonder geldige service-sleutel worden er geen kaart-activiteiten geregistreerd door het monitor-script.

Body

In de body van de pagina wordt de kaart geladen en registreert u de laad-actie van de kaart. Alleen kaarten die vooraf zijn geregistreerd kunnen gemonitord worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over kaartregistratie.

Elke geregisteerde kaart heeft een uniek kaart-ID. Plaats het kaart-ID van de betrefffende kaart in de mapLoad-methode op de plek van de tekst UNIEK_KAART-ID HIER. De mapLoad-methode is de enige methode die u vanuit script aanroept, alle overige kaarthandelingen worden door het monitor-script opgevangen.

        
<body>
 <div id="mapid" style="width: 600px; height: 400px;"></div>
 <script>

  var map = L.map('mapid').setView([52.173, 5.390], 8);

  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { maxZoom: 18, subdomains: 'ab'})
  .addTo(map);

  axMain.mapLoad('UNIEK_KAART-ID HIER', 'Optionele kaart-informatie');

 </script>
</body>
      

Het is tevens mogelijk om additionele informatie op te geven via de mapLoad-methode, zoals bijvoorbeeld de laadtijd van de kaart. Deze optionele informatie vindt u terug in het sessie-details-overzicht van het Kaart-details-dashboard.

Opmerking
Indien u op dezelfde pagina een andere kaart laadt, dan dient u de methode mapLoad van het axMain-object nogmaals aan te roepen met het kaart-ID van de betreffende kaart.

Bekijk ook de Voorbeelden-pagina voor uitgewerkte voorbeelden.

Verwante onderwerpen

Laatst gewijzigd: 2018-12-21