IDW-API

Grid Statistics 1.0

Gebruik de IDW-API om een vierkantstatistiek te maken op basis van de Inverse Distance Weighting-methode; een methode bedoeld voor waarnemingen met relatief lage ruimtelijke dichtheid. In de praktijk gaat het meestal om uitkomsten van een steekproef. Dat kunnen bijvoorbeeld grondboringen zijn, maar ook een enquête onder de bewoners van een bepaald gebied.

In deze sectie

Rasterbestand genereren Gebruik deze URL-sjablonen om op basis van de IDW-methode rasterbestanden te maken.
Rastershapefile genereren Gebruik deze URL-sjablonen om op basis van de IDW-methode rastershapefiles te maken die direct gebruikt kunnen worden in diverse GIS-programma's zoals ArcGis of QuantumGis.

Verwante onderwerpen