Algemene types en parameters

Grid Statistics 1.0

De Grid Statistics REST Services gebruiken vele algemene types en parameters. Deze pagina geeft een overzicht van deze types en parameters.

In deze sectie

Response-type Bevat het antwoord op een verzoek aan de Grid Statistics REST Services.
CalcInputIDW-type Geeft informatie over de gebruikte parameters binnen een IDW-methode.
CalcInputJoin-type Geeft informatie over de gebruikte parameters binnen een Join-methode.
CalcResultIDW-type Bevat de metadata van de berekende uitkomsten van een IDW-methode.
CalcResultJoin-type Bevat de metadata van de berekende uitkomsten van een Join-methode.
CalcWarning-type Bevat informatie over puntwaarnemingen (meetwaarden) die buiten het toegestane bereik vallen.
Credit-type Bevat informatie over uw tegoed.
Raster-type Bevat de berekende uitkomsten van een IDW- of Join-methode, inclusief de waarden van de input-parameters.
RasterImage-type Bevat de voorbeeldweergave van het resultaat van een IDW- of Join-methode, inclusief de waarden van de input-parameters.
RasterShapeFile-type Bevat de shapefile van het resultaat van een IDW- of Join-methode, inclusief de waarden van de input-parameters.
RasterGeoJSON-type Bevat de GeoJSON van het resultaat van een IDW- of Join-methode, inclusief de waarden van de input-parameters.
TransactionCollection-type Bevat een verzameling van Transaction-types die ieder afzonderlijk een factureerbare transactie vertegenwoordigen.
Transaction-type Bevat de details van een specifieke factureerbare transactie.
Outputparameters Gebruik outputparameters om het type response te specificeren.

Verwante onderwerpen