Statuscodes en foutafhandeling

Grid Statistics 1.0

Iedere respons op een serviceverzoek levert een HTTP-statuscode. Dit artikel beschrijft deze codes.

HTTP-statuscodes

De volgende tabel bevat de meest voorkomende HTTP-statuscodes. Aanvullende informatie kan geleverd worden bij een specifiek verzoek.

HTTP-statuscode Korte beschrijving Details
200 OK Het verzoek is succesvol.
201 Gemaakt Een nieuwe bron wordt gecreëerd.
202 Aanvaard Het verzoek is in behandeling genomen.
400 Ongeldig verzoek Het verzoek bevatte een fout.
401 Onbevoegd Toegang werd geweigerd. U heeft uw servicesleutel wellicht verkeerd ingevoerd, of u heeft misschien geen toegang tot de opgevraagde bron of actie.
403 Verboden Een verzoek is gedaan voor iets dat verboden is. Authorisatie zal niet helpen.
404 Niet gevonden De opgevraagde bron is niet gevonden.
405 Niet toegestaan Er is een verzoek gedaan met een HTTP-methode die niet is toegestaan voor de betreffende bron.
500 Interne serverfout Uw verzoek kon niet worden voltooid omdat er een probleem was met de service.
503 Service niet beschikbaar Er is een probleem met de beschikbaarheid van de service. Probeer het later opnieuw.

Foutafhandeling

Verzoeken die geen resultaten opleveren

Incidenteel kan het gebeuren dat de server overbelast raakt, waardoor u geen resultaten ontvangt voor service-verzoeken. Als u door dit gedrag geregeld problemen ondervindt, neem dan contact op met de GISBlox Support-afdeling.