Grid Statistics REST URL-structuur

Grid Statistics 1.0

De Grid Statistics REST API wordt op basis van onderstaand basis-URL-formaat aangeroepen.

URL-sjabloon

HTTP-protocol
http://api.gisblox.com/REST/versie/gridstatistics/resource/actie?queryParameters&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel

Sjabloonparameters

Opmerking
Parameternamen en -waarden zijn niet hoofdlettergevoelig.
URL-parameter Beschrijving Waarden
versie Vereist De versie van de Grid Statistics REST API die u wilt gebruiken. Een string met v en een geheel getal dat de versie van de Grid Statistics REST API specificeert.
Voorbeeld: v1
resource Vereist De REST API die u wilt gebruiken. Een deel van het URL-pad dat de REST API identificeert.
Voorbeeld: idw
actie Vereist De gewenste REST-actie van de opgegeven API die u wilt gebruiken. Een deel van het URL-pad dat de REST-actie bepaalt.
Voorbeeld: getraster
queryParameters Optioneel met uitzonderingen Een of meer parameters en waarden die op de REST-actie van toepassing zijn. Afhankelijk van de REST-actie kunnen een of meer parameters optioneel of verplicht zijn. Parameters zijn specifiek voor elke REST API.
Voorbeeld: file=enquete2013
key Vereist Specificeert de GISBlox API-sleutel die voor dit verzoek gebruikt moet worden. Een geldige GISBlox API-sleutel.
Voorbeeld: key=abc1234def56789

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld wordt de versie van de Grid Statistics REST API gespecificeerd (v1) en wordt de Manage-resource aangeroepen om een inventarislijst te maken. De informatie wordt teruggegeven in XML-formaat.

http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/manage/inventory?key=PersoonlijkeGISBloxKey

Verwante onderwerpen